Psykoterapimottagning

GDPR / Privacy Policy

INTEGRITETSPOLICY

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft som gäller i
hela EU och som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL 1998:204).
Syftet med GDPR är att stärka den personliga integriteten vid behandling av
personuppgifter. I Sverige finns sedan tidigare Patientdatalagen (PDL;SFS 2008:353)
som bland annat reglerar vad som gäller för personuppgifter i patientjournaler. Det
är därför troligt att GDPR inte kommer innebära några avgörande förändringar
gällande journalföring utöver de som PDL och andra förordningar reglerar. Det skydd
av integritet som GDPR innebär kan anses vara tillvaratagna i nuvarande
lagstiftning.

Behandling av personuppgifter :
Jag använder mig av en journal som överensstämmer med krav på journalsystem
enligt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso-och sjukvård (SOSFS 2008:14). Personuppgifter som lagras i journalen enligt Patientdatalagen (PDL) är personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, faktureringsuppgifter samt journalanteckningar. Personuppgifterna kommer att sparas enligt lagstiftningens krav på bevarande av journal.

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du skickar ett meddelande i ett e-post formulär eller att du skickat e-post till info@karinlidengenugu.se  sparas för att jag ska kunna ta kontakt med dig. E-postadressen används endast i syfte att ha kontakt med dig rörande de anledningar till att du tog kontakt med mig kring. Den används inte för marknadsföring och delas inte med tredje part.

Om du har blivit klient hos Karin Lidén Genugu,  kommer din e-postadress , mobilnummer och e-postadress att sparas. Mobilnummer och e-postadress används för att ta kontakt med dig som klient vid t ex sjukdom. Adressuppgifter för post används endast vid fakturering. När du som klient har slutat hos Karin Liden Genugu kommer din e-postadress och ditt mobilnummer tas bort, senast inom ett år. Postadressen och eventuell e-postadress på fakturorna måste lagras i 7 år p g a bokföringslagen. Skatteverket kan behöva att granska bokföringen i den enskilda firman. I det fallet kommer de fakturor som som gäller dig som kund vara tillgängliga för Skatteverket.

Ansvarig för personuppgifter på enskild firma Karin Liden Genugu, är Karin Liden Genugu, info@karinlidengenugu.se. Vill du veta mera och har frågor hur dina personuppgifter hanteras hör av dig på  ovanstående mail. Detta gäller också om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgifter.